GINOP Plusz-3.2.1-21

GINOP Plusz-3.2.1-21
A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról.

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

A projekt célja, hogy a vállalkozásunk részére nyújtott támogatásnak köszönhetően munkahelyi képzések valósuljanak meg, ezzel növelve termelékenységünket. Ennek érdekében szervezetünk az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kérelmet nyújtott be, sikerrel pályázott és az alábbi támogatásban részesült.

Kedvezményezett neve: OROSházaGLAS Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztés tárgya: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

Támogatási összeg: 11 271 994 Ft

Támogatás intenzitása: 60 %

Projekt várható befejezési dátuma: 2025.11.29

Projekt azonosító száma: 10151/36/00574

A projekt keretében megvalósítani kívánt képzések:

 • Vezetőfejlesztés (32 óra)
 • Konfliktuskezelés és időmenedzsment
 • Kompetenciatérkép készítése
 • Prioritási rendszer a munkavégzésben
 • Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok: tárgyalástechnika
 • Együttműködésfejlesztés: munkatársi kapcsolatok fejlesztése
 • A szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése
 • Nyomástartó-edény gépész
 • Villamos alállomás kezelő
 • Vezetőüléses targonca-kezelői képzés
 • Híddaru, futódaru -kezelői képzés
 • Vezetőüléses targonca + Híddaru, futódaru- kezelői képzés

 

A projektek keretében megvalósuló képzések bemutatása:

Vezetőfejlesztés (32 óra)

A képzés célja:

Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő olyan tudásokkal, képességekkel vértezhesse fel magát, amelyek vezetői kompetenciáit gazdagítják.

A képzés tartalma:

A vezetés fogalma, értelmezései. Vezetői viselkedésformák.

Stílus elmélet: klasszikus vezetői stílusok.

A vezetői kommunikáció sajátosságai. Cselekvésre ható kifejezések, szófordulatok. Kérdezéstechnika (kérdéstípusok és hatásuk). Visszajelzés vezetőként, visszajelzési technikák. Kommunikáció írásban: email, feljegyzés, megbízás, prezentáció.

Különbségtétel delegálás és megbízás között. Munkatársak felkészítése a delegálás fogadására. Delegálási technikák. Ellenőrzési technikák, kontrollrendszer működtetése a delegált folyamatokban.

A motiváció fogalma, természete a különböző elméletek tükrében – és ezek átültethetősége a gyakorlatba. Motivációs faktorok és rendszer a szervezetben.  A motiváció háromszöge: motiváltság – motiváló képesség – motiválhatóság. Motivációs mérések a szervezetben és ezek felhasználási lehetőségei.

Motivációs rendszer kialakítása a szervezetben.

A coaching fogalma, határterületei és irányzatai. A segítő beszélgetések sajátosságai és a kompetenciahatárok. Kommunikációs technikák a coachingban: tükrözés, nyílt kérdések, tisztázó kérdések, mélyítő és / vagy szélesítő kérdések, átkeretezés, provokáció, nyitás, zárás.  A vezető mint coach – szerepsajátosságok és etikai kérdések. Eszközök a coachingban: képkártyák, bábuk, tesztek, esettanulmányok. Szituációs gyakorlatok, amikor a résztvevők kipróbálják a tanult technikákat, majd visszajelzéseket kapnak az oktatótól és a csoport tagjaitól. A gyakorlatok során a kiértékelésre, feldolgozásra helyezünk nagy hangsúlyt, hogy az esetleges hibákat javítani tudjuk, mielőtt azok rögzülnének, és megerősítsük azt, ami már jól működik.

 

Konfliktuskezelés és időmenedzsment

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a konfliktus és konfliktuskezelés alapvető témakörét (fogalma, megnyilvánulási formái, okai), elsajátítson különféle konfliktuskezelő technikákat, amelyek sikeres alkalmazása hozzásegítik az asszertív konfliktuskezeléshez. Célja olyan technikák megismerése, mellyel akár meg is tudja előzni azokat. További célja, hogy fejlődjön a résztvevők időkezelése, megismerjenek és kipróbáljanak különböző időgazdálkodással kapcsolatos technikákat, megtanuljanak priorizálni és mindezen ismereteket képesek egyenek bevinni a mindennapi munkavégzésükbe.

A képzés tartalma:

Időszemlélet: hogyan segíti a saját időszemléletünk azonosítása a mindennapi időgazdálkodásunkat?

Idő vs. folyamatszemlélet – Idő és hatékonyság viszonya

Időmenedzsment technikák (pomodoro, listaírás – előnyök és buktatók, priorizálás, gördülő tervezés, naptár használata, időterv készítése) (elméletek és a gyakorlat)

Priotási elvek, prioritási rendszer felépítése

Kontrollszintek: határidő, módosíthatóság, tűréshatár

Konfliktus elméleti háttere (fogalma, megnyilvánulási formái, lehetséges okai).

Asszertivitás fogalma, kommunikációs gátak, kommunikációs serkentők (pl.: Én-üzenetek) témaköre, ezek gyakorlatban történő kipróbálása

Konfliktus mindennapi megjelenési formáinak feltérképezése, különféle konfliktuskezelő technikák megismerése, ezek gyakorlatban történő kipróbálása, a saját konfliktuskezelő technika kialakítása, begyakorlása.

 

Kompetenciatérkép készítése (16 óra)

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kompetencia fogalmát és típusait, valamint képesek legyenek elkészíteni a saját kompetenciatérképüket.

A képzés tartalma:

Kompetencia jelentése

Kompetencia fogalma

Kompetencia típusai, kulcskompetenciák

Kompetencia öt összetevője

Kompetencia térkép / Kompetenciatükör

Egyéni kompetencia térkép elkészítése

Kompetencia térkép célja

Kompetencia térkép tartalma

Kompetencia térkép elkészítése

 

 

Prioritási rendszer a munkavégzésben

A képzés célja:

A képzés célja, hogy fejlődjön a résztvevők időkezelése, megismerjenek és kipróbáljanak különböző időgazdálkodással kapcsolatos technikákat, megtanuljanak priorizálni és mindezen ismereteket képesek legyenek bevinni a mindennapi munkavégzésükbe. Távlati cél, hogy a jó időgazdálkodással csökkenjen a résztvevőket érő stressz, legyen könnyebben megteremthető és fenntartható a munka és a magánélet egyensúlya.

A képzés tartalma:

Önismeret a pozitív szemlélet tükrében - Hogyan segíti a saját időszemléletünk azonosítása a mindennapi időgazdálkodásunkat?

Időgazdálkodás okosan: Időmenedzsment technikák (pomodoro, listaírás – előnyök és buktatók, priorizálás, gördülő tervezés, naptár használata, időterv készítése) (elméletek és a gyakorlat)

Feladatok rendszerezése (Priotási elvek, prioritási rendszer felépítése, Kontrollszintek: határidő, módosíthatóság, tűréshatár)

Időrabló tényezők, szokások azonosítása a mindennapokban

Módszerek és eszközök a tervezésben (Időnyerők a mindennapi munkában)

 

Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok: tárgyalástechnika

A képzés célja:

Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi életben felmerülő kommunikációs helyzetekben magabiztos, felkészült és hiteles legyen. A képzés további célja, hogy fejlessze a résztvevők tárgyalási kommunikációs képességét.

A képzés tartalma:

A kommunikáció alapmodellje. A magyar nyelv sajátosságai, szemantika, grammatika, stilisztika.

Kommunikációs alapfogalmak, verbális és non-verbális kommunikációs eszközök és technikák rendszere.

A tárgyalás részei: felkészülés, tárgyalás, utógondozás – és a hozzájuk kapcsolódó kommunikációs stratégiák és eszközök.

Az ártárgyalás jellemzői. Nehéz emberek kezelése, tipikus tárgyalási helyzetek. Tárgyalási stratégiák a DISC típusok szerint, és az ezekben alkalmazandó kommunikációs technikák. Szituációs gyakorlatok: tárgyalási helyzetek.

 

Együttműködésfejlesztés: munkatársi kapcsolatok fejlesztése

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. A képzés célja, hogy mindezeken keresztül fejlődjön a résztvevők érzelmi intelligenciája, valamint a munkatársi kapcsolataik. A képzés további célja, hogy tudatosodjanak a résztvevők erősségei és személyes preferenciái, valamint erősödjenek a szervezeten belüli informális kapcsolatok.

A képzés tartalma:

A kommunikáció alapmodellje.

A belső és a külső kommunikáció közti különbségek.

A belső kommunikációs rendszer felépítése.

A belső kommunikációs rendszer elemei, és ezek felhasználási lehetőségei: mikor érdemes írásban és mikor szóban kommunikálni

A külső kommunikáció célja és felületei, és ezek sajátosságai

A külső kommunikációtól elvárható benefitek.

Visszajelzés módszerei

Kérdezéstechnika

 

Villamos alállomás kezelő

A képzés célja:

A villamos alállomás kezelő szakképesítés képzés célja, hogy a képzésben résztvevő alkalmassá váljon villamos berendezéseken végezhető üzemi munkák végzésére.

A villamos alállomás kezelő, szakképesítése alapján ≥ 0,5 MW kiserőművi összevont engedéllyel, termelői működési engedéllyel rendelkező villamos energia termelőnél, átviteli hálózat és a főelosztó hálózat alállomásaiban és a nagyfeszültségen vételező fogyasztóknál megfelelő helyismeret birtokában üzemeltetési feladatok végzésével, felügyeletével bízható meg.

Villamos alállomás kezelő szakképesítéssel végezhető legfontosabb üzemeltetési feladatok; állapotellenőrzés, tervezett (pl. üzemvitel, létesítés, bontás) és üzemzavari beavatkozások végzése és felügyelete, ezekhez feszültségmentes munkate1iilet biztosítása, üzemzavarok okainak felismerése, azok elhárítása vagy szükség esetén intézkedés azok megszüntetésére.

A képzés tartalma:

Villamos alállomás kezelői alapismeretek

Alállomás kezelői gyakorlat

 

Nyomástartó-edény gépész

A képzés célja:

A képesítő képzés célja, hogy a jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember – korábbi szakmai tapasztalatára és kompetenciáira alapozva megszerezze a munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb feladatkörök betöltéséhez szükséges ismereteket.

A képzés tartalma:

A nyomástartó rendszerekkel kapcsolatos jogi szabályozás

Műszaki ábrázolási szabályokat, a csőszakasz izometrikus rajzok, gépészeti rajzjelek. Csőhálózatok, csőkötések, tartók, csavarkötések, tömítőanyagok és szerelési műveletek követelményei

A nyomástartó berendezésekhez használható mérőműszerek működése, szerkezeti felépítés; az SI mértékegység rendszer; a normál üzemet jellemző technológiai paraméterek

A folyamatirányító számítógép, folyamatirányító szoftverek kezelésének módja. A vezérlés és szabályozástechnika alapjai

A nyomástartó berendezések típusai, szerkezeti felépítésük. A szilárdságtani (szakítószilárdság, folyáshatár, ütőmunka) ismeretek a javításhoz felhasznált anyagok kiválasztásához. A nyomástartó edények és rendszerek leggyakoribb meghibásodásai és károsodásaik azonosítása

A segédüzemi berendezések szerkezete, felépítése, működése, karbantartásuk módja. A korrózió fajtái, a korróziós károsodások azonosítása.

A korrózió elleni védekezés lehetőségei

Az egyéni és kollektív védőeszközök és a használatuk szabályai

A nyomástartó edények típusai. A nyomástartó berendezések és rendszerek technológiában betöltött szerepe, működési feltételei. A berendezések indításának, normál üzemének és leállításának módja

A gépészeti segédüzemi berendezések felépítése és működési elve, indításának és leállításának módja.

A nyomástartó berendezések védelmi rendszerei. A biztonsági szelepek és hasadó- törőtárcsák típusai, szerkezeti felépítésük és működésük

A kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések szabályai

A veszélyes anyagok tárolásának és szállításának szabályai

 

Vezetőüléses targonca-kezelői képzés

A képzés célja:

A képzés célja a résztvevők felkészítése a képzést lezáró vizsga valamennyi vizsgakötelezettségének eredményes teljesítésére. Egyúttal az adott gépcsoportba tartozó gépek szakszerű és biztonságos kezelésének elsajátíttatása a résztvevőkkel.

A képzés tartalma:

Általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek

Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek

Szakirányú gépspecifikus ismeretek

Munka- és balesetvédelmi ismeretek

Gépkezelési gyakorlat

 

Híddaru, futódaru -kezelői képzés

A képzés célja:

A képzés célja a résztvevők felkészítése a képzést lezáró vizsga valamennyi vizsgakötelezettségének eredményes teljesítésére. Egyúttal az adott gépcsoportba tartozó gépek szakszerű és biztonságos kezelésének elsajátíttatása a résztvevőkkel.

A képzés tartalma:

Általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek

Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek

Szakirányú gépspecifikus ismeretek

Munka- és balesetvédelmi ismeretek

Gépkezelési gyakorlat

 

 

Vezetőüléses targonca + Híddaru, futódaru- kezelői képzés

A képzés célja:

A képzés célja a résztvevők felkészítése a képzést lezáró vizsga valamennyi vizsgakötelezettségének eredményes teljesítésére. Egyúttal az adott gépcsoportba tartozó gépek szakszerű és biztonságos kezelésének elsajátíttatása a résztvevőkkel.

A képzés tartalma:

Általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek

Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek

Szakirányú gépspecifikus ismeretek (3324)

Szakirányú gépspecifikus ismeretek (4361)

Munka- és balesetvédelmi ismeretek (3324)

Munka- és balesetvédelmi ismeretek (4361)

Gépkezelési gyakorlat (3324)

Gépkezelési gyakorlat (4361)

Copyright 2018 - OROSházaGLAS